به شخصه، با این موسیقی حال و هوای ام تغییر می کند. حتی به خاطر دارم زمانی را که انقلاب را نمی شناختم و حتی تاریخش را هم بدرستی مطالعه نکرده بودم و علاقه ای هم نداشتم (!!!) متأسفانه، :(، اما این سرود مرا با خودش می برد. حس عجیبی می دهد. نمی دانم چرا. 

با آرزوی سلامتی و فرج امامِ هستی، حضرت مهدی (عج)،

و آرزوی اقتدار، استقلال و اسلامیت کامل برای کشورمان،

و آرزوی طول عمر و نفوذ کلام و اقتدار بیشتر رهبرمان،

و تقدیم به شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای هشت ماه دفاع مقدس،

از طرف گروه تولید کننده موسیقی مذکور.

برای این مدت تقریبا یک هفته ای.